Ajuda en línia

En aquesta secció s'ofereix una llista d'enllaços i punts d'accés als diferents recursos d'ajuda de Google per a solucionar problemes relatius als seus serveis o consultar-ne dubtes.

En primer lloc, en cas d'errors en l'accés a qualsevol servei, Google ofereix una pàgina amb l'estat de les aplicacions que es pot consultar a la pàgina següent:

http://www.google.com/appsstatus#hl=es

Per a qualsevol consulta relativa a una aplicació o servei allotjat a Google, es disposa d'una completa ajuda en línia per a resoldre qualsevol dubte que puga sorgir:

Ajuda general: http://www.google.com/support/a/users/

     Gmail: http://mail.google.com/support/
     Docs: http://docs.google.com/support/
     Calendar: http://calendar.google.com/support/
     Sites: http://sites.google.com/support/
     GTalk / Xat: http://www.google.com/support/talk/
     Groups: http://groups.google.com/support/
   
Finalment, hi ha una gran comunitat d'usuaris que comparteixen problemes i solucions de forma col·laborativa. En aquests fòrums es poden trobar els problemes més dispars i les solucions aportades pels mateixos usuaris:

http://calendar.google.com/support/forum/?hl=es

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.