Desconnexió de l'antic servidor de correu

Ds, 28/04/2012

Per culminar el procés de migració de correu de la Universitat Jaume I a Google, el proper dia 1 de Maig es procedirà a la desconnexió definitiva dels antics servidors de correu intern. Aquest canvi hauria de ser transparent a l'usuari. Malgrat això, pot ser que algun alumne o personal extern encara pugui experimentar algun inconvenient. Per això es recomana revisar els manuals de configuració de clients de correu electrònic disponibles en aquesta pàgina.

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.