News

The UJI transfers e-mail to the cloud

Wed, 11/05/2011
Versión Corta: 

The UJI celebrates Internet Day with e-mail migration to the cloud

The UJI migrates to the cloud

Thu, 24/02/2011

The UJI starts migration to the cloud through an agreement with Google which is pioneer among Spanish universities

Contact information:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.