More Apps

The following Google Apps are available to the university community but have no assistance or support to users from the User Support Centre (CAU). If there are any problems or questions regarding these applications, you should use Google online resources.

Note: to authenticate yourself as a member of the University, in these applications you have to enter you username and leave the password blank. Then, you will be redirected to the University authentication page.

Busca als teus companys y comparteix qualsevol cosa

Descobreix aplicacions, jocs, extensions i temes interessants per Google Chrome.

Recerca, modifica i comparteix les teves fotos.

Crea una experiència de cerca personalitzada en el teu lloc web.

Mira, puja i comparteix els teus vídeos.

Analitza el tràfic del teu lloc web

Knol

Comparteix els teus coneixements

Consulteu mapes i descarregueu-vos indicacions per arribar als llocs que busqueu

Recopila i dóna prioritat a les preguntes o opinions d'un grup d'usuaris.

Cerca milers de notícies.

Obté ferramentes per a que els traductors tradueixin les teves pàgines i documents amb major rapidesa.

Crea llocs web eficaços.

Gestiona el teus contactes en les Google Apps de l'UJI

Contact information:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.