Exportar contactes d'Outlook a Gmail

Exportar d'Outlook

El primer que hem de fer és exportar els contactes de Outlook a un arxiu.Per a fer-ho hem d'anar a la pestanya Contactes a la part inferior esquerra d'Outlook:

Un cop a Contactes ens dirigim a Arxiu i al menú desplegable que ens eixirà seleccionem Importar i exportar:

En la nova finestra que ens apareixerà marquem la primera opció, Exporta a un arxiu, i fem clic a Següent:
En la següent finestra que ens apareixerà preguntant a quin tipus d'arxiu desitgem exportar els nostres contactes hem d'escollir l'opció Valors separats per comes (Windows) i després fer clic a Següent:
Se'ns demanarà què volem exportar de totes les opcions de l'Outlook (correu, calendari, contactes, etc.). En aquest cas triarem la nostra opció, contactes:
Un cop fet això ja tindrem l'arxiu que desitgem preparat per ser guardat. Triem la carpeta on volem guardar-lo i li assignem un nom per poder identificar-lo. Així finalitzem el procés d'exportar.
Importar a Gmail

Iniciem sessió en el nostre Gmail i ens dirigim a Contactes:


Fem clic a Importar a la part superior del macro de contactes a la dreta (la primera opció):
En la nova finestra fem clic a Examinar, seleccionem l'arxiu que havíem exportat anteriorment d'Outlook i fem clic a D'acord:

Quan haguem seleccionat el nostre fitxer CSV fem clic a Importar.
Ja està tot a punt. Ens apareixerà una finestra com aquesta i d'aquesta forma ja tindrem els contactes d'Outlook en els nostres contactes de Gmail:

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.