Gmail: nova interfície de redacció

Dt, 01/10/2013

Google ha llançat una nova versió de la interfície de redacció de correus per a tots els usuaris

del domini. Entre les novetats s'inclouen nous formats de visualització:

1. Finestra de redacció

2. Pantalla completa

3. Finestra externa

4. Nova pestanya

Per a saber més sobre la interfície de redacció, podeu visitar els següents enllaços:

- Mètodes de visualització:

https://support.google.com/mail/answer/3231471?hl=es&ref_topic=3396692

- Informació general de la nova interfície de redacció:

https://support.google.com/mail/answer/2645922hl=es&ref_topic=3396692

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.