Noticies

Dimecres, 15 Octubre, 2014 - 11:40

Google ha llançat una nova versió de la interfície de redacció de correus per a tots els usuaris

del domini. Entre les novetats s'inclouen nous formats de visualització:

1. Finestra de redacció

2. Pantalla completa

3. Finestra externa

4. Nova pestanya

Per a saber més sobre la interfície de redacció, podeu visitar els següents enllaços:

- Mètodes de visualització:

https://support.google.com/mail/answer/3231471?hl=es&ref_topic=3396692

- Informació general de la nova interfície de redacció:

https://support.google.com/mail/answer/2645922hl=es&ref_topic=3396692

Dimecres, 15 Octubre, 2014 - 11:31

Els usuaris de Google Apps disposen a partir d'ara de 30 GB d'emmagatzematge unificat

per a usar-lo com ho desitgen entre Drive i Gmail. Això substitueix l'actual quota

d'emmagatzematge de 5 GB en Drive i 25 GB en Gmail. Igual que abans, els arxius creats

en Docs, Sheets i Slides no compten per al límit d'emmagatzematge. L'emmagatzematge

també serà compartit amb les fotos que pugeu a Google (que facen més de 2.048 píxels).

Com a resultat d'aquest canvi, les safates d'entrada de Gmail ja no es limiten a 25 GB. A més,

qualsevol emmagatzematge addicional pot ser compartit i utilitzat per Gmail.

A nivell personal, s'ofereixen plans d'ampliació de l'espai a canvi d'un pagament anual/

mensual, encara que a la Universitat Jaume I no es permet aquesta ampliació, de moment.

Dimecres, 15 Octubre, 2014 - 11:30

En Google Apps hi ha ginys per a millorar el seu rendiment i l'experiència d'usuari. Google

Calendar també disposa d'aquestes millores.

Per tal d’activar qualsevol d'aquests ginys, en la interfície de Google Calendar faça clic en

la roda dentada → Configuració → Labs. Una vegada en Labs, per a activar-ho solament cal

prémer el botó d’Habilitar».

A continuació, us mostrem diversos ginys que poden ser d'utilitat:

1. Arxius adjunts dels esdeveniments

Adjunteu un document, un full de càlcul o una presentació de Google al vostre esdeveniment,

o puge un arxiu des del seu equip. (Important: els convidats no obtenen automàticament

permís per a veure els arxius adjunts de Google Docs. Perquè puguen veure'ls, haureu de

compartir-los individualment.)

2. Vista d'any

Volru planificar i veure tot l'any alhora? Afegiu el botó «Vista d'any» al calendari.

3. Anar a la data

Desplaceu-vos ràpidament fins a dates del futur o el passat en el calendari.

Dimecres, 15 Octubre, 2014 - 11:29

Dins de Google Apps disposem de ginys per a millorar el rendiment i l'experiència d'usuari. Per

tal d’activar qualsevol d'aquests ginys, en la interfície de Gmail, feu clic en la roda dentada

→ Configuració → Labs. Una vegada en Labs, per a activar-ho solament cal prémer el botó

d’«Habilitar».

A continuació, us mostrem diversos ginys que poden ser d'utilitat:

1. Desfer l'enviament

Li heu donat a «Enviar» massa prompte? Eviteu durant uns segons que els missatges s’envien

després d'haver premut el botó «Enviar».

2. Gadget de Google Calendar

Afegiu un quadre a la columna de l'esquerra que mostra Google Calendar per a consultar-hi

els propers esdeveniments, ubicacions i detalls.

3. Panell de vista prèvia

Mostra un panell de vista prèvia per a llegir els correus al costat de la llista de converses.

Això agilita la lectura i afegeix context als missatges.

4. Icona de missatge no llegit

Consulteu ràpidament el nombre de missatges no llegits de la safata de «Rebuts» en la icona

de la pestanya. Aquesta funció experimental solament funciona amb Google Chrome (versió 6

i superiors), amb Firefox (versió 2 i superiors) i amb Opera.

5. Vistes prèvies de Google Maps del correu

Mostra les vistes prèvies que ofereix Google Maps de totes les adreces incloses en un missatge

de correu electrònic.

Dimecres, 15 Octubre, 2014 - 11:02

Els usuaris de Google Apps podran veure la versió nova i redissenyada dels Grups de Google,

que ofereix una interfície d'usuari millorada, una safata d'entrada de col·laboració, noves

funcions, operadors de cerca avançada, noves formes de veure el contingut del grup i molt

més.

En la secció de «Tutorials» s'inclou un document que descriu les diferències respecte a la

versió anterior, així com l'ús bàsic de Google Groups.

Suport de Google Groups: https://support.google.com/groups/#

Dijous, 24 Maig, 2012 - 10:18

Per culminar el procés de migració de correu de la Universitat Jaume I a Google, el proper dia 1 de Maig es procedirà a la desconnexió definitiva dels antics servidors de correu intern. Aquest canvi hauria de ser transparent a l'usuari. Malgrat això, pot ser que algun alumne o personal extern encara pugui experimentar algun inconvenient. Per això es recomana revisar els manuals de configuració de clients de correu electrònic disponibles en aquesta pàgina.

Divendres, 27 Abril, 2012 - 23:53

La Universitat Jaume I de Castelló ocupa el primer lloc en l’índex de penetració de les eines de Google Apps, seguida per la Universitat Autònoma de Barcelona i, en tercer lloc, per la Universidad de La Laguna en Tenerife, segons les dades oferides a finals de març en la primera de les reunions del grup Google Education, en el que a més de l’UJI hi participen 12 universitats més.

L’ús d’aquestes eines ha crescut, en el període que va de novembre a març, un 83% entre l’estudiantat dels tretze centres universitaris participants, i han augmentat un 70% els accessos.

L’UJI va iniciar en maig de 2011 el traspàs del correu corporatiu al núvol com a continuació d’un ambiciós procés de migració de gran part dels seus serveis informàtics. La migració s’ha realitzat de forma progressiva durant aquests mesos i va finalitzar a febrer amb els comptes de correu dels antics alumnes i els membres de SAUJI.

Amb el traspàs del correu al núvol, l’UJI ha aconseguit una major eficiència en els costos, atès que els servidors no es troben al campus, sinó a Internet. A més, s’afavoreix la millora de l’eficàcia del servei i en conseqüència del treball de la comunitat universitària. El projecte s’ha anat completant progressivament amb altres serveis com ara agenda, calendari i creació de blocs i pàgines web, o documents compartits, entre altres.

La reunió del grup de Google Education va coincidir amb la reunió de la comissió sectorial TIC de la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE-TIC) on s’ha elegit als representants de la Universitat Jaume I, el vicerector de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies, Andrés Marzal, i el cap del Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica, José Pascual Gumbau, per a format part de la nova executiva.

La Universitat Jaume I coordina des de fa anys el grup de planificació, anàlisi i govern TI de la comissió sectorial TIC de la CRUE qui publica anualment l’informe Universitic. Descripció, gestió i govern de les TI en el sistema universitari espanyol.

Dijous, 26 Maig, 2011 - 20:31

Coincidint amb la commemoració del Dia d’Internet, la Universitat Jaume I inicia el dimarts 17 de maig de 2011 el traspàs del correu corporatiu al núvol com a continuació de l’ambiciós procés de migració de gran part dels seus serveis informàtics a Internet. D’aquesta manera, l’UJI avança en el seu procés d’implantació de tecnologies al núvol a través del projecte Google Apps UJI i continua a l’avantguarda del desenvolupament tecnològic en convertir-se en la primera universitat espanyola que trasllada tota la gestió de correu electrònic al núvol.

La migració del correu a Google Mail es farà de forma progressiva fins que es complete el trasllat de tots els comptes de correu vinculats tant als membres de la comunitat universitària (PAS, PDI i estudiantat) com als antics alumnes i als membres de SAUJI. Els primers comptes a migrar seran els del personal d’administració i serveis i, a continuació, al setembre es procedirà a la migració del correu corresponent al personal docent i investigador. Al novembre està programada la migració del de l’estudiantat i per últim, durant el mes de febrer de 2012, el dels correus dels antics alumnes i dels membres de SAUJI.

Amb el traspàs del correu al núvol, la Universitat aconsegueix una major eficiència en els costos, atès que els servidors no es troben al campus, sinó a Internet. A més, s’aconsegueix millorar l’eficàcia del servei i en conseqüència del treball de la comunitat universitària que amb Google Mail disposarà de correu electrònic amb més de 7 GB de capacitat.

El projecte Google Apps UJI es completarà paulatinament amb altres serveis com ara agenda, calendari i creació de blocs i pàgines web, entre altres.

Dijous, 24 Febrer, 2011 - 10:03

L’UJI posa en marxa la migració informàtica al núvol gràcies a un acord amb Google pioner entre les universitats espanyoles

La Universitat Jaume I ha posat en marxa avui 24 de febrer de 2011 un ambiciós procés de migració de gran part dels seus serveis informàtics a Internet, en el que es coneix com "migració al núvol". Aquest procés comportarà importants millores, com ara una major disponibilitat dels serveis des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet, i obrirà noves vies al treball col•laboratiu, tant internament com amb altres usuaris i usuàries externs. Per portar a terme aquest procés, la Universitat ha arribat a un acord amb Google per tal que es convertisca en el proveïdor de referència de l’UJI. Amb aquest acord, la Jaume I esdevé la primera universitat espanyola a implementar tot el paquet d'aplicacions desenvolupades per Google per al sector educatiu.

La migració de serveis al núvol es portarà a terme de forma gradual, en un procés que s'estendrà fins ben entrat el pròxim curs 2011/12. A partir d'avui estarà operativa l'aplicació Google Docs UJI, un paquet ofimàtic per treballar amb la majoria de tipus de documents (text, fulls de càlcul, imatges...) directament des d'Internet i amb la possibilitat de compartir-los amb altres usuaris. De manera paulatina s'aniran obrint altres serveis, dels quals s'anirà informant la comunitat universitària adequadament. El Consell de Direcció de l'UJI considera que aquestes noves eines contribuiran a millorar l'eficàcia del treball de la comunitat universitària i situaran de nou l'UJI a l'avantguarda tecnològica.

Per accedir a aquestes noves aplicacions, només cal connectar-se des de la pàgina http://google.uji.es usant l'usuari i contrasenya de l'UJI. La primera vegada que un usuari o usuària hi accedisca haurà d’acceptar unes condicions d'ús que ja han estat revisades per l'Assessoria Jurídica de la Universitat i que són conformes al conveni subscrit entre l'UJI i Google. Per aprofitar al màxim les noves possibilitats d'aquestes eines, la pàgina d'accés a Google Apps UJI donarà accés a tot un seguit de manuals i tutorials, que es complementaran amb una formació específica per als membres de la comunitat universitària, de la qual s'informarà a mesura que es programe.

Syndicate content

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.