Google Drive: 30 GB d'espai

Dt, 11/06/2013

Els usuaris de Google Apps disposen a partir d'ara de 30 GB d'emmagatzematge unificat

per a usar-lo com ho desitgen entre Drive i Gmail. Això substitueix l'actual quota

d'emmagatzematge de 5 GB en Drive i 25 GB en Gmail. Igual que abans, els arxius creats

en Docs, Sheets i Slides no compten per al límit d'emmagatzematge. L'emmagatzematge

també serà compartit amb les fotos que pugeu a Google (que facen més de 2.048 píxels).

Com a resultat d'aquest canvi, les safates d'entrada de Gmail ja no es limiten a 25 GB. A més,

qualsevol emmagatzematge addicional pot ser compartit i utilitzat per Gmail.

A nivell personal, s'ofereixen plans d'ampliació de l'espai a canvi d'un pagament anual/

mensual, encara que a la Universitat Jaume I no es permet aquesta ampliació, de moment.

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.