Google Groups: nova interfície

Dt, 26/06/2012

Els usuaris de Google Apps podran veure la versió nova i redissenyada dels Grups de Google,

que ofereix una interfície d'usuari millorada, una safata d'entrada de col·laboració, noves

funcions, operadors de cerca avançada, noves formes de veure el contingut del grup i molt

més.

En la secció de «Tutorials» s'inclou un document que descriu les diferències respecte a la

versió anterior, així com l'ús bàsic de Google Groups.

Suport de Google Groups: https://support.google.com/groups/#

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.