Google Labs: funcionalitats per a millorar l'experiència

Dj, 10/01/2013

Dins de Google Apps disposem de ginys per a millorar el rendiment i l'experiència d'usuari. Per

tal d’activar qualsevol d'aquests ginys, en la interfície de Gmail, feu clic en la roda dentada

→ Configuració → Labs. Una vegada en Labs, per a activar-ho solament cal prémer el botó

d’«Habilitar».

A continuació, us mostrem diversos ginys que poden ser d'utilitat:

1. Desfer l'enviament

Li heu donat a «Enviar» massa prompte? Eviteu durant uns segons que els missatges s’envien

després d'haver premut el botó «Enviar».

2. Gadget de Google Calendar

Afegiu un quadre a la columna de l'esquerra que mostra Google Calendar per a consultar-hi

els propers esdeveniments, ubicacions i detalls.

3. Panell de vista prèvia

Mostra un panell de vista prèvia per a llegir els correus al costat de la llista de converses.

Això agilita la lectura i afegeix context als missatges.

4. Icona de missatge no llegit

Consulteu ràpidament el nombre de missatges no llegits de la safata de «Rebuts» en la icona

de la pestanya. Aquesta funció experimental solament funciona amb Google Chrome (versió 6

i superiors), amb Firefox (versió 2 i superiors) i amb Opera.

5. Vistes prèvies de Google Maps del correu

Mostra les vistes prèvies que ofereix Google Maps de totes les adreces incloses en un missatge

de correu electrònic.

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.