Labs per a Google Calendar: millora l'experiència

Ds, 20/04/2013

En Google Apps hi ha ginys per a millorar el seu rendiment i l'experiència d'usuari. Google

Calendar també disposa d'aquestes millores.

Per tal d’activar qualsevol d'aquests ginys, en la interfície de Google Calendar faça clic en

la roda dentada → Configuració → Labs. Una vegada en Labs, per a activar-ho solament cal

prémer el botó d’Habilitar».

A continuació, us mostrem diversos ginys que poden ser d'utilitat:

1. Arxius adjunts dels esdeveniments

Adjunteu un document, un full de càlcul o una presentació de Google al vostre esdeveniment,

o puge un arxiu des del seu equip. (Important: els convidats no obtenen automàticament

permís per a veure els arxius adjunts de Google Docs. Perquè puguen veure'ls, haureu de

compartir-los individualment.)

2. Vista d'any

Volru planificar i veure tot l'any alhora? Afegiu el botó «Vista d'any» al calendari.

3. Anar a la data

Desplaceu-vos ràpidament fins a dates del futur o el passat en el calendari.

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.