L'UJI migra el correu al núvol

Dc, 11/05/2011
Versión Corta: 

L'UJI celebra el Dia d'Internet amb la migració del correu al núvol

Coincidint amb la commemoració del Dia d’Internet, la Universitat Jaume I inicia el dimarts 17 de maig de 2011 el traspàs del correu corporatiu al núvol com a continuació de l’ambiciós procés de migració de gran part dels seus serveis informàtics a Internet. D’aquesta manera, l’UJI avança en el seu procés d’implantació de tecnologies al núvol a través del projecte Google Apps UJI i continua a l’avantguarda del desenvolupament tecnològic en convertir-se en la primera universitat espanyola que trasllada tota la gestió de correu electrònic al núvol.

La migració del correu a Google Mail es farà de forma progressiva fins que es complete el trasllat de tots els comptes de correu vinculats tant als membres de la comunitat universitària (PAS, PDI i estudiantat) com als antics alumnes i als membres de SAUJI. Els primers comptes a migrar seran els del personal d’administració i serveis i, a continuació, al setembre es procedirà a la migració del correu corresponent al personal docent i investigador. Al novembre està programada la migració del de l’estudiantat i per últim, durant el mes de febrer de 2012, el dels correus dels antics alumnes i dels membres de SAUJI.

Amb el traspàs del correu al núvol, la Universitat aconsegueix una major eficiència en els costos, atès que els servidors no es troben al campus, sinó a Internet. A més, s’aconsegueix millorar l’eficàcia del servei i en conseqüència del treball de la comunitat universitària que amb Google Mail disposarà de correu electrònic amb més de 7 GB de capacitat.

El projecte Google Apps UJI es completarà paulatinament amb altres serveis com ara agenda, calendari i creació de blocs i pàgines web, entre altres.

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.