Missatge del rector

Benvingudes i benvinguts al núvol.

Google Apps UJI és un projecte conjunt entre la Universitat Jaume I i Google per a desenvolupar tot un seguit d’eines de comunicació i col·laboració en línia, que inaugurem amb Google Docs (l’aplicació per a crear, compartir i guardar a Internet documents de text, fulls de càlcul, presentacions i més) i que continuarà prompte amb serveis de correu electrònic, agenda, calendari i creació de blocs i pàgines web, entre altres.

La Universitat Jaume I sempre ha tingut com a objectiu situar-se a l’avantguarda del desenvolupament tecnològic, especialment amb tot el relacionat amb les tecnologies de la informació, que han estat, des del seus inicis, un dels seus trets més característics. Vam crear la primera pàgina web i el primer cercador d’Espanya; hem sigut pioners a donar informació a l’estudiantat per mitjans electrònics i a adoptar nous entorns d’aula virtual, i estem en la primera línia dels repositoris institucionals, entre molts altres fets destacables.

Com a institució pública d’educació superior, hem d’anticipar-nos als canvis per atendre millor la nostra docència, recerca i gestió, i sobretot aprofitar els avantatges de les tecnologies per tal d’afavorir noves formes de relacions personals i institucionals i d’accés al coneixement.

Aquesta segona dècada del segle XXI estarà marcada pel que s’ha denominat la «migració dels serveis al núvol», és a dir, la translació a la xarxa de la majoria de les activitats que realitzem amb suport informàtic. El núvol no és una possibilitat més d’optimitzar l’ús dels recursos informàtics que ja coneixem, és també el substrat sobre el qual es construeixen les xarxes socials d’abast mundial, els repositoris del coneixement que s’obrin a tot el món, les plataformes de col·laboració entre investigadores i investigadors d’arreu del món, els nous canals de comunicació multidireccionals i, fins i tot, aplicacions que encara no podem ni imaginar.

Per tant, és el moment que pugem al núvol; el moment d’integrar les seues infinites possibilitats en el nostre quefer quotidià, de millorar la nostra docència amb fantàstiques eines de col·laboració, d’arribar més lluny en la investigació posant el coneixement que generem a l’abast de tothom, d’agilitzar la gestió per augmentar la productivitat i, en definitiva, de permetre l’accés al nostre món digital des de qualsevol tipus de dispositiu.

Avui, Google ens ofereix la possibilitat de fer ús d’un ampli ventall de serveis per millorar la nostra docència, la nostra investigació i la nostra gestió. Serem pioners en l’adopció d’unes eines que dins d’uns anys seran d’ús comú a les universitats públiques espanyoles. L’UJI, una vegada més, s’haurà posicionat al capdavant d’un canvi inexorable.

Anirem desplegant les aplicacions de Google paulatinament. Comencem per Google Docs, el paquet d’aplicacions ofimàtiques que permet compartir documents i facilita la col·laboració en la creació de continguts. Altres eines, com ara Google Calendar o Google Mail, s’obriran a mesura que aprenguem de l’experiència, que demostrem ser capaços d’oferir-ne un bon suport i que la formació del nostre personal ens permeta traure el màxim partit possible a les noves eines.

Certament, ser els primers implica assumir riscos, però també ens dóna l’oportunitat d’obrir nous camins, d’innovar i de servir de referència als que se sumaran més endavant. En aquesta aventura està implicada tota la comunitat universitària, però molt especialment el Servei d’Informàtica, el Centre d’Educació i Noves Tecnologies, el Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica, el Laboratori d’Innovació Tecnològica, el Servei de Comunicació i Publicacions i el Vicerectorat de Campus, Infraestructura i Noves Tecnologies. És obligat agrair-los el sobreesforç d’aquests darrers mesos, sense el qual no podríem ara pujar al núvol.

És el moment. Puja al núvol amb l’UJI.

Vicent Climent Jordà
Rector de la Universitat Jaume I

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.