Per què cal pujar al núvol?

Quatre raons per les quals cal utilitzar les aplicacions de Google (Google Apps):

1. Perquè tens accés a les aplicacions des de qualsevol dispositiu connectat a Internet

  • Pots accedir al correu via web o dispositiu mòbil o a través del teu programa de correu preferit (Outlook, Thunderbird, etc.).
  • Tens un espai de més de 7 GB per a emmagatzemar correu amb potents filtres antispam i antivirus.
  • Et permet tindre un calendari en línia que pot ser individual i compartit.
  • Pots editar, supervisar i elaborar documents des de qualsevol lloc i amb qui vulgues. Inclou processador de text, full de càlcul i presentacions, un visor en línia d’arxius PDF i un administrador de documents. A més, té suport de gràfics, estadístiques i tot tipus de càlculs.
  • Tens la possibilitat de publicar la teua pàgina web en Internet.
  • Proporciona accés a moltes més aplicacions.

 

2. Perquè són molt fàcils d’utilitzar

  • Et permeten guardar còpies dels documents en el teu ordinador i, en sentit contrari, pujar documents del teu ordinador a Google.

 

 3. Perquè són eines ideals per a la comunicació i el treball en equip

  • A més de correu, Google disposa d’eines de comunicació (xat, veu i videoconferència) que ens permeten comunicar-nos amb altres persones en temps real i des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.

 

4. Perquè aporten una reducció de costos 

  • Les aplicacions de Google ofereixen la tecnologia avançada que necessita la comunitat universitària per a comunicar-se i treballar de forma conjunta, sense el cost ni la complexitat que comporta el manteniment del maquinari i del programari in situ, i sense publicitat ni quotes.

Informació de contacte:


Servei d'Informàtica

Centre d'Atenció a Usuaris
(CAU)
+34 964 38 7400

Tel. +34 964 72 89 31
Fax +34 964 72 89 35
adm-si@uji.es
Universitat Jaume I. UJI.
Campus Riu Sec, 12071
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Nivell 2
Castelló de la Plana
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dimarts de 16 a 18h.